RODO

Regulamin wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu uzyskania porady. Zostałem poinformowany, iż:

  1. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych wymaganych w formularzu może skutkować brakiem możliwości realizacji celu.
  2. W każdej chwili mogę cofnąć powyższą zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wypełnienie formularz dostępnego tutaj.
  3. Administratorem zebranych danych osobowych jest XTON ul. Franciszka Żwirki 31, 33-300 Nowy Sącz, Małopolskie, NIP: 734-34-78-242, REGON: 121453788
  4. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania porady na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  5. Moje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
  6. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres 365 dni.
  7. Posiadam prawo do: żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  8. Mam prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.